Política de qualitat i seguretat viària

AUTOESCOLA MAGÍ FORMACIÓ fa més de 50 anys que forma a conductors. Les nostres instal·lacions es troben a Vilafranca del Penedès.

L’activitat que AUTOESCOLA MAGÍ FORMACIÓ considera conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001: 2015 i la ISO 39001:2013 és:

FORMACIÓ DE CONDUCTORS

La declaració de Política recull com a línies mestres:

1. Compromís en complir els requisits aplicables, inclosos els legals.

2. Apostem per la formació continuada dels nostres professors per assegurar l’actualització de coneixements i que disposen de l’empatia i psicologia necessàries per adaptar-se a les necessitats de cada alumne.

3. Millorem constantment els nostres cursos presencials i els complementem amb formació en línia.

4. Oferim un servei de proximitat, vetllant per la qualitat del servei i l’acompanyament de l’alumne durant el període de preparació per l’obtenció de permís de conduir o durant les classes de reciclatge.

5. Fomentem la conscienciació en seguretat viària com a valor d’empresa i vetllem perquè la nostra activitat no afecti negativament a la seguretat viària.

6. Vetllem perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els avaluats.

7. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió de qualitat i seguretat viària implantat a l’empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus alumnes, tots els seus empleats, proveïdors i resta de parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.
La Direcció,

Jordi Mestre Rande (R:B66381203)
36516152H
02-11-2022

Scroll to Top
Obrir chat
1
Necessites ajuda?
Hola, en què podem ajudar-te?