PROTECCIÓ DE DADES

A efecte del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, MAGI FORMACIÓ S.L., amb NIF: B66381203, informa l’usuari que és titular de
fitxers de dades de caràcter personal inscrits i incorporats al R.G.P.D. (Registre General de Protecció
de Dades), dades que són tractades amb la finalitat de prestar els serveis sol∙licitats i enviar la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per MAGÍ FORMACIÓ, S.L. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol∙licitades o el no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar­se o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord a l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, l’informem que les dades personals obtingudes del seu enviament seran
incorporades a un fitxer titularitat de MAGI FORMACIÓ, S.L. amb domicili C/ AMALIA SOLER 34­36,
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, BARCELONA, tenint implementades totes les mesures de
seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari que envia la informació a MAGÍ FORMACIÓ, S.L. és l’únic responsable de la veracitat i
correcció de les dades facilitades i incloses al nostre fitxer, pel que MAGÍ FORMACIÓ, S.L. s’exonera de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals enviades i es comprometen a mantenir­les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció.

VIALCLIC no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat per a hipotètics perjudicis originats per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a MAGÍ FORMACIÓ, S.L. de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per MAGÍ FORMACIÓ, S.L. , sempre que aquesta procedeixi de fonts alienes a MAGÍ FORMACIÓ, S.L.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició.

L’usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició a través de correu postal dirigit a c/AMALIA SOLER 34­36, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, BARCELONA, o al correu electrònic: hola@magi.es, juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i Consentiment.

L’usuari declara estar informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de MAGÍ FORMACIÓ, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA.

MAGÍ FORMACIÓ, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar­la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, MAGÍ FORMACIÓ, S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.